فرومنگنز آلیاژی از آهن و منگنز است که شامل حدود 80 درصد منگنز میباشد. فرومنگنز عموما جهت مقابله با اثرات بد سولفور مورد استفاده قرار میگیرد. این فروآلیاژ همچنین به عنوان اکسیژن زدا عمل کرده و با سولفور ترکیب می­شود که منجر به بهبود ویژگی های محصول میشود. فرومنگنز همچنین ویژگی­های متالورژی شامل افزایش مقاومت و سختی را به محصول اضافه میکند. از این محصول عموما در تولید فولاد و تا حدی در تولید آلیاژ فلز استفاده میشود.

این فروآلیاژ بر اساس درصد کربن به سه گروه کم کربن، متوسط کربن و پرکربن تقسیم میشود. جهت مصارف عمومی  و برای تولید محصولات با عدم حساسیت به افزایش کربن از فرومنگنز پر کربن و در فولاد های آلیاژی مورد مصرف در منابع حساس و فولاد هایی که مورد فرآیند جوشکاری قرار خواهند گرفت، از فرومنگنز متوسط کربن و کم کربن استفاده می شود.