جهت افزودن فسفر به فولادها و چدن از آمیژان آن به نام فروفسفر که محتوی حدود 22 الی 25 درصد فسفر می باشد استفاده می‌شود. فروفسفر ازطریق ذوب سنگ فسفات به همراه عوامل احیاء کننده ازجمله کک و سیلیس در یک کوره قوس الکتریک دردمای 1400 درجه سانتی گراد تولید می‌گردد که محصول کوره، مذاب فروفسفر به همراه سرباره می‌باشد. هرچند فسفر عنصری مضر در فولادها شناخته می‌شود اما افزودن آن باعث کوچک شدن ابعاد دانه ها، ازدیاد حد تسلیم و بیشتر شدن استحکام کششی نهائی با بالا رفتن میزان سختی درون دانه ای وتغییرات محدود در میزان ازدیاد طول نسبی می‌شود.

از مهمترین مصارف فروفسفر مصارف نظامی می‌باشد که برای تولید دود بکارگرفته می‌شود. همچنین درصنایع ریخته گری جهت تولید بوشهای ظریف، لوله های چدنی، کفشک ترمز، پودرهای جوشکاری و… نیز بکارگرفته می‌شود و به نوع خاصی از فولادها به منظورخوش تراشی، فسفر اضافه می‌شود. فروفسفر در دانه بندی های مختلفی از جمله 10 الی 50 میلیمتر، 30 الی 80 میلیمتر و یا 10 الی 80 میلیمتر در بسته بندی های جامبو بگ های یک تنی در بازار عرضه می شود. فروفسفر نیز مانند بسیاری از فروآلیاژهای دیگر در آخرین مرحله از آلیاژ سازی به کوره ذوب اضافه میشود و به راحتی جذب مذاب میگردد. همانطور که ذکر شد هرچند عنصر فسفر در فولادها و چدنها عنصری مضر می باشد ولی در عین حال فروفسفر یکی از فرو آلیاژهای استراتژیک در تولید فولادها و چدنهای با مصارف خاص می باشد.