فروسیلیکو منیزیم متشکل از آلیاژ های اصلی منیزیم به همراه آهن و سیلیسیم است. در واقع این آلیاژها با افزودن مقدار کمی منیزیم به آهن منجر به تسهیل فرایند تبدیل پوسته‌های گرافیتی به مورفولوژی شبه کروی مورد نیاز خواهند شد.

آلیاژ های فرو سیلیسیوم منیزیم در کوره‌های القایی و همین‌طور قالب‌های دائمی ریخته گری شده تا یکنواختی حاصل گردد. فرو سیلیس منیزیوم منجر به اتصال با کیفیت بالا می‌گردد این دسته از آلیاژ های فرو سیلیسیوم منیزیوم کاربردی بسیار گسترده و وسیع در تولید چدن SG  و ریخته گری چدن خاکستری در صنعت اتومبیل دارند. همچنین استفاده از فروسیلیکو منیزیم باعث فراهم شدن مزایای بسیاری در ریخته گری چدن نشکن می‌شود. می‌توان گفت فرایند حرارتی سیلیسیم بهترین روش برای تولید فرو سیلیسیم منیزیم است.

این آلیاژ دارای دو نوع گره زننده است که در ریخته گری در تولید چدن داکتیل یا نشکن استفاده می‌گردد. همچنین فروسیلیکو منیزیم می‌تواند در تولید فولاد سیلیکاتی و فولاد کربن و همین‌طور فولاد ضد زنگ استفاده شود.

گره‌زنی فرایند کنترل ساختار و ویژگی‌ها به‌وسیله‌ی تغییر شکل گرافیت از پوسته به شبه کروی در چدن در طول انجماد است. عامل اتصال دهنده ماده ایست شامل عناصر تشکیل دهنده گرافیت شبه کروی مانند منیزیم، سریم، کلسیم و باریم است. مقدار مشخصی از منیزیم در محلول فلز بازی برای حاصل شدن گرافیت کروی لازم است و از طرفی سیلیسیوم، عنصر سازنده و اولیه گرافیت مانع تشکیل کاربید شده و آزاد سازی منیزیم را کنترل می‌نماید.

این آلیاژ در صنعت ذوب فلزات در ارتباط با فرایند ها و واکنش های متفاوت استفاده می‌گردد. صنعت برق آلیاژ فروسیلیکو منیزیم را خریداری نموده تا به‌عنوان منبع سیلیکون خالص از آن استفاده نماید.