رایمند

گروه صنعتی رایمند با جمع آوری توانایی های چندین واحد تامین کننده و تولیدی در سراسر کشور با هدف تامین مواد اولیه اساسی صنایع اساسی از جمله فولاد، ریخته گری و صنایع وابسته به فعالیت خود ادامه می دهد.
شرکت صنعتی لیان تامین رایمند با برند گروه بازرگانی رایمند با در نظر گرفتن پتانسیل های موجود و عدم وجود هماهنگی های لازم در زنجیره تامین مواد اولیه اساسی صنایع و عدم وجود یکپارچگی، سعی در پوشش این مشکل داشته تا صنایع مرتبط استفاده موثری را از خدمات این گروه داشته باشند.